FB link

 

O projektu

 

Projekt „Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy“ s identifikačním kódem: DF 12P01OVV010 je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity (NAKI) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky pro rok 2012-2015. Byl zahájen 1. 2. 2012 a potrvá do konce roku 2015. Příjemcem projektu je Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a dalším účastníkem Moravské zemské muzeum v Brně.

Projekt se zaměřuje na ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti archeologického kulturního dědictví formou aktivace dosud nezveřejněného fondu nálezů z významných velkomoravských lokalit, přičemž některé z fondů také nesou status národní kulturní památky. Základní ideou projektu je christianizace Velké Moravy, spojující hmotné i nehmotné národní kulturní dědictví, která vyžaduje shrnutí nových poznatků zejména při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje do středoevropského prostoru, které připadá na rok 2013. Prvotním cílem projektu bude získání nových poznatků analýzami dosud nepublikovaného materiálu z archeologických výzkumů (konkrétně např. pozůstatky církevních staveb v Mikulčicích a ve Starém Městě, chemické rozbory stavebních prvků velkomoravských církevních staveb obecně, vyhodnocení velkomoravských hrobů s křesťanskými nebo naopak přetrvávajícími předkřesťanskými doklady, a další). Problematika počátků křesťanství bude sledována v širším evropském kontextu se speciálním zaměřením na středovýchodní část kontinentu. Získané nové informace budou předvedeny v jubilejním cyrilometodějském roce 2013 na mezinárodní konferenci s účastí předních domácích i zahraničních odborníků na danou problematiku a prezentovány odborné veřejnosti formou publikace.

Výsledky budou následně představeny také nejširší veřejnosti unikátní výstavou, která bude uvedena v  Brně, Praze a Bratislavě v průběhu let 2014 - 2015. Prezentovány budou mj. originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center i periferie a názorné rekonstrukce těchto pohřbů, hmotové rekonstrukce vybraných velkomoravských kostelů, zhotovené unikátní technologií pryskyřičných odlitků, dále 3D vizualizace velkomoravských kostelů (interiérů i exteriérů) a další atraktivní exponáty, které by měly probudit zájem veřejnosti o historické kulturní dědictví naší země.

 

    Sponzoři výstavy:    

 

 

 

 

 

 

©Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.