FB link

 

Přednášky pro veřejnost

 

přednášející: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

 

 

téma: "Slovanští věrozvěstové a Velehrad v proudech moderní doby"

termín a místo konání:

14. 5. 2013, Zlín, 14. budova Baťova institutu (Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně), 18:00

 

 

téma: "Proměny cyrilometodějské tradice ve 20. století, aneb Národ, církev, strana?"

termín a místo konání:

14. 5. 2013, Kroměříž, aula Arcibiskupského gymnázia, 10:00

16. 5. 2013, Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 10:00

 

 

 

©Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.