FB link

 

Záštity konference

 

RNDr. Petr Nečas Předseda vlády ČR Úřad vlády ČR
Milan Štěch Předseda Senátu ČR Senát ČR 
Miroslava Němcová Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Mons. Dominik kardinál Duka OP Arcibiskup pražský Arcibiskupství pražské
Mons. Jan Graubner Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Arcibiskupství olomoucké
Jeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, Ph.D. arcibiskup pražský,
metropolita Českých zemí a Slovenska
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Předseda Akademie věd ČR Akademie věd ČR
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Rektor  Univerzita Karlova v Praze 
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Rektor Masarykova univerzita 
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Rektor  Univerzita Palackého v Olomouci
Karel Schwarzenberg Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Alena Hanáková Ministryně kultury Ministerstvo kultury
MVDr. Stanislav Mišák Hejtman Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Jiří Rozbořil Hejtman Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje
JUDr. Michal Hašek Hejtman Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

 

©Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.